නිර්මාතෘවරු

මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

              1933 ඔක්තොම්බර් මස 01 වන දින R.R. පෑලිස්, ඉසං හා R.P.තේමිස් යන මැතිතුමන්ලාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම පාසල ආරම්භ කර , 1933 නොවැ. 01 දින රජයේ මිශ්‍ර පාසලක් ලෙස ලියා පදිංචි කරන ලදී.

              මෙම විදුහල 1933 ඔක්තෝබර් මස 01 දින ආරම්භ කරන ලද අතර එවකට එම විදුහල ප්‍රසිද්ධියට පත් වූයේ මහින්ද මිශ්‍ර පාඨශාලව යන නමිනි.මෙම විදුහල ආරම්භයට මුලිකත්වය දරනු ලැබුවේ එවකට පන්සලේ විහාරාධිපතිව වැඩසිටි ඩි.ආරියඥාණ හිමිපාණෝ සහ තේමිස් යන අයයි. පාසල සදහා අවශ්‍යය භූමිභාගය පරිත්‍යාග කරන ලද්දේ පෑලිස් මුදලාලි මහතාය. කොළඹ නුවර මහා මාර්ගය අසල පිහිටා තිබූ මෙම භූමිභාගයේ පොල් අතූ පැලක මෙම පාසල ඇරඹිණි. මුල්ම ශිෂය්‍යා වශයෙන් රදාවඩුන්න විදුහලෙහේ අකුරු කියවා ඇත්තේ මියගිය ගුණසේකර (උපගුරු )මහතාය.එවකට මුල්ම ගුරුවරයා වූයේ ධර්මදාස මහතාය.මුල් යුගයේදී රජයේ පාලනයට යටත් නොවූ මෙම විදුහල පෑලිස් මහතාගේ හා තේවිස් මහතාගේ පෞද්ගලික පාලනය යටතේ සිදුවිය . මෙම පාසල ලියාපදිංචි කිරීමට පෙරඅටුව ගුරුවැටුප් සදහා වසරක පමණ කාලයක් පෑලිස් මහතා වියදම් දැරූ අතර ඉන් අනතුරුව 1935. 11.01 දින ලියාපදිංචි කරන තෙක්ම තේවිස් මහතා විසින් වියදම් දරන ලදී