මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

නියෝජ්‍ය විදුහල්පති පණිවිඩය

W.A.සරත් වීරසිංහ මයා

          බස්නාහිර පළාතේ මිනුවන්‌ගොඩ කලාපය තුළ අති ශීඝ්‍ර දියුණුව කරා පිය නඟන පාසලක් වන සිරිමිහිඳු මහා විද්‍යාලය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් 1300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්  අධ්‍යාපනය ලබන දීප්තිමත් පාසල් අතරෙන් එකක් ලෙස සැලකිය හැකියි. නර්තනය, සංගීතය,  ඉංග්‍රීසි, සිංහල භාෂාව සාහිත්‍යය ආදී තරගවලින් ද කොට්ඨොට්ඨාශ මට්ටමේ කලාප මට්ටමේ හා පළාත් මට්ටමේ ආදී ලෙස ජයග්‍රහණ රාශියක් ලබා ඇත පාසලේ විදුහල්පති ස්වාමීන් වහන්සේ අප්‍රතිගත ධෛර්යය හා කැපවීම  නිසාත් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ කැපවීම  තුළින් ජාතික මට්ටමේ විභාග වලදී උසස් ප්‍රතිඵල ලැබීමට හැකි වී ඇත. තාක්ෂණික අංශය තුළ ද පසුගිය වසර කිහිපය ඇතුළත සීඝ්‍ර දියුණුවක් ලබා ඇති බව කිව යුතුය. මෙම කර්තව්‍ය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා උරදුන් සැමට හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කර සිටින අතර පාසලේ දරුවන්ගේ අධ්‍යන කටයුතු දිනෙන් දින සර්වප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි...! 

 

W.A.සරත් වීරසිංහ මයා
නියෝජ්‍ය විදුහල්පති
සිරිමිහිඳු මහා විද්‍යාලය.