මෙම මස පැවැත්වීම‍‍ට ‍‍නි‍යමිත පෙ‍ාහොය දින සැමරුම ...

නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය

විවිධ ප්‍රසංගය ප්‍රාථමික අංශය 2023

page-header-1900x320.jpeg
page-header-1900x320.jpeg

විදුහල්පති පණිවිඩය

පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල හිමි

             බස්නාහිර  පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ මීරිගම අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයට අයත් 1සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති පැවැත්වෙන 1c වර්ගයේ දසත කිතු ගොස නංවන ආකර්ෂණීය විදුහල් මාතාවකි රදාවඩුන්න සිරි මිහිදු මහා විදුහල.නව ජාතික පාසල් දහසක් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියයට ඇතුළත් කරගත් අප විදුහල වසරක් පාසා ජාතික මට්ටමේ විභාග මෙන්ම විෂය සමගාමී විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් හා තරගාවලි වලින්ද විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ අත්කර ගන්නා විනයගරුක  දරු පරපුරක් මෙම  විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනයය හදාරයි.සපිරි දු පරපුරක් දැයට දායාද කිරීම අපගේ ඒකායන අරමුණයි.
             තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් 2009 වර්ෂය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් පවත්වන්නට යෙදුණු තරගාවලියකදී ඒ කාණ්ඩය යටතේ පළාත් මට්ටමේ දෙවනි ස්ථානයත්, ජාතික මට්ටමේ තෙවන ස්ථානයත් දිනා ගැනීමට මෙම විද්‍යාලය සමත්විය. අනාගත ලෝකය දිනන දරුවන්ට තොරතුරුත් තාක්ෂණය අනුව අතිශය වැදගත් නිර්මාණ කරන මෙම වෙබ් අඩවිය එහිදී මහඟු කාර්යභාරයක් ඉටුකරදීමට ඉවහල් වේ. අප වෙබ් අඩවිය සමග සම්බන්ධ වී පාසලේ උන්නතිය වූ උදෙසා අත්වැලක් වන්නට සුහද සිතින් ඇරයුම් කරමි.  


මෙම කාර්යය සාරාර්ථක කර ගැනීමට මුල් වී ක්‍රියා කරන හා සහාය ලබා දෙන සියලුම දෙනාට තෙරුවන්ගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරමි...!

පූජ්‍ය රදාවඩුන්නේ ඤාණවිමල හිමි
විදුහල්පති
සිරි මිහිදු මහා විදුහල.